Paragraph 78: Punkt 1
Originaltitel: Paragraf 78 - Film pervij
Genre: Action, Science-Fiction, Thriller
Land: Russland
Jahr: 2007
Länge: 129
Bild: 1.33:1 (4:3 Vollbild) / Farbe
FSK: 16
Regie: Mikhail Khleborodov
Film gesehen:Note: N/A  Stimmen: N/A  Platz: N/A   Note: 5.94  Stimmen: 31  Platz: 0  

Eigene Wertung
Note:   Platz:   
Plot:
Schauspieler:
Yuri Kutsenko, Vladimir Vdovichenkov, Anastasiya Slanevskaya, Grigori Siyatvinda, Stanislav Duzhnikov, Azis Beyshinaliev, Anatoli Belyj, Yusup Bakshiyev, Mikhail Yefremov, Aleksandr Tyutin, Marina Bakhshiyeva, Alexey Malashkin, Sergei Shakurov, Viktor Verzhbitsky, Marina Kiseleva
Kommentar: